November
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Holiday
Tour cancelled
22
1
1 tour
2/12 spots taken
Fri Nov 22, 2019
2/12 5:00 pm
23
1
1 tour
2/12 spots taken
Sat Nov 23, 2019
2/12 3:00 pm
24
1
1 tour
0/12 spots taken
Sun Nov 24, 2019
0/12 3:00 pm
25
26
27
28
Holiday
Thanksgiving Holiday
29
1
1 tour
0/12 spots taken
Fri Nov 29, 2019
0/12 5:00 pm
30
1
1 tour
0/12 spots taken
Sat Nov 30, 2019
0/12 3:00 pm